Informacija u svezi sa korištenjem kolačića prilikom obrade podataka

1. Voditelj obrade (operator)
Pod internet adresom na web stranici nalazi se http://nomadpicnic.hu/, u dalnjem voditelj
obrade
NOMÁD PICNIC Bográcsgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
(NOMÁD PICNIC Proizvođač Kotlova Dioničko Društvo Ograničene Odgovornosti)
Skraćeno ime: NOMÁD PICNIC Kft.
Broj registra tvrtke: 03-09-133909
Porezni broj: 27996041-2-03
Mjesto: Madžarska, 6448 Csávoly, Dózsa György u. 50.
Poštanska adresa: Madžarska, 6448 Csávoly, Dózsa Gy. u. 50.
Telefon: +36 30 831 9714
E-mail adresa: [email protected]
Web stranica: http://nomadpicnic.hu/
Izvješćujemo vas da na internetskoj adresi http://nomadpicnic.hu/ dostupnoj web stranici (u
dalnjem web stranica) radi podizanja nivoa usluga i radi jednostavnijeg pristupa web stranici
koristimo kolačiće (odnosno „cookie”). U dalnjem se možete informisati o ostvarenoj obradi
podataka korištenjem kolačića.

2. Opčenito o kolačićima
2.1. Što su to kolačići?
Kolačić je jedan mali sustav podataka, (alfanumerički informacioni paket promjenjivog
sadržaja), koje šalje server web stranice koju listate, na vaš aparat. Isti se pohranuje u programu
vašeg računala, tableta, telefona, na programu za petraživanje, koji kasnije odredeni server
očitava. Kolačiće, strana web stranica nije u stanju očitati, samo ona, koja ih je pohranila.
Kolačići se koriste: za očitavanje posjećivanosti web stranica, odnosno olakčavanja
pretraživanja. Kolačić ne sadržava osobne podatke, na osnovu kojih biste bili drugima dostupni
(ne omogućava dostupnost vašim e-mailima, telefonu, odnosno dostupnost putem pošte, to jest
ne omogućava identifikaciju korisnika). Ako na web stranici ne želite pohranu kolačića,
korišteni pretraživac možete programirati, da na program šalje informacije o pohrani kolačića,
odnosno da spriječi pohranjivanje istih.

2.2. Kako regulisati funkciju kolačića?
Na našem aparatu za posjetu web stranice pohranili smo kolačiće o čemu Vas informišemo na
glavnoj stranici. U svezi sa pohranom kolačića, prilikom listanja naše web stranice, nismo dužni
da tražimo vaš pristanak već smo dužni samo da Vas informišemo.

U mogućnosti ste da zabranite pohranu kolačića ili ih brišete na petraživacu interneta.
Brisanjem kolačića može se dogoditi da izgubite pristup funkcijama koje olakšavaju
pretrivanje, to jest da odredene usluge neće funcionisati.

2.3. Namještanje rukovanja kolačićima na pretraživaču.
Na pretraživaču možete preinačiti pohranu kolačića. Možete zabraniti pohranu (odredenih ili
svih kolačića) ovo programiranje u običjeno se nalaze na vašem petraživaču pod prefrencijama,
te o istom se možete inoformisati pobliže na:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hr
Firefox: https://support.mozilla.org/hr/kb/Kola%C4%8Di%C4%87i
Microsoft Edge: posjedite https://support.microsoft.com stranice, u pretraživac upišite
„cookies” riječ.
Safari: posjedite https://support.apple.com/hr-hr stranice, i upišite u pretraživac „cookies” riječ.
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

2.4. Tipovi kolačića
Kolačići mogu biti koji važe za vrijeme obrade, tzv. privremeni kolačići, odnosno (session
cookie) – ili stalni spremljeni (persistent cookie) – odnosno možemo razlikovati unutarnje, koji
potiču od prvog partnera (unutarnji), odnosno, koji potiču od treće osobe (vanjski) kolačići. U
dalnjem tekstu možete saznati što znače ovi izrazi, kako bi razumijeli kolačiće koji su
postavljeni na našu stranicu, odnosno zašto ih koristimo.

2.5. Kolačići funkciji prilikom pretraživanja
Za vrijeme pretraživanja važeći kolačići omogućavaju, da tokom navedene operacije budete
prepoznatljivi odnosno registrovani. Pomoću njih možete označiti svaku petraženu ili odabranu
stranicu na taj način, omogučavaju da se vraćate na bilo koju prethodnu posjećenu stranicu,
narednu stranicu, tj. da ne morate svakom prilikom posebno upisivati što želite naći.
Okončavanjem prelistavanja, odnosno zatvaranjem pretraživaća, ali najkasnije za nekoliko sati,
ovakovi kolačići se automatski brišu.

2.6. Stalni kolačići
Stalni kolačići su takovi kolačići koji ostaju, što se vremena tiče stalno na računalu (njihovo se
važenje računa danima, tjednima, mjesecima ili ostanu godinama) znači, ostanu na računalu i
onda ako je završeno pretraživanja, te omogučavanje pretraživanje unazad, prilikom naknadnih
posjeta web stranici (na primer njihovom primenom na datoj stranici mogu se pohraniti
odredeni podaci) do isteka trajanja važenja naših kolačića bit će pohranjeni na vašem aparatu,
ali po želji možete ih brisati.

2.7. Kolačići poreklom sa web stranice operatora – voditelja obrade
Kolačići koji potiču listanjem web stranice omogučavaju, brzo is efikasno funkcioniranje. Kao
što smo naprijed naveli, isti omogučavaju bez ponavljanja procesa i radnji prilikom listanja
stranica, odnosno ne morate ponavljati predhodno već upisane podatke. To su takozvani
preocesni kolačići, znači funckioniraju samo prilikom listanja web stranice. Nakon prekida
listanja, a najkasnije nekoliko sati nakon istupa sa stranice, oni isčezavaju.

2.8. Kolačići porijeklom od trećeg korisnika
Ovi kolačići ne potiču od operatora, odnosno sa servera navedene web stranice. Ove kolačiće
vaš računar, telefon ili tablet, pohranjuje prilikom posjeti web stranici i pomoću njih osim
pružatelja usluga, treća strana prikupja podatke. Na našoj web stranici ne koristimo kolačiće
prorijeklom od trećih osoba.

3. Korištenje kolačića na našoj web stranici te ostvarena obrada podataka pomoću
dnevnik fajlova
3.1. Krug osoba obuhvaćene obradom: svaki korisnik, bez obzirana tražene usluge.
3.2. Pravna osnova obrade podataka: u smislu obvezantne tehničke obrade podataka radi
pružanja elektronskih usluga trgovine, odnosno informativnog društva opisanom u zakonu:
2001. godina CVIII. (udalnjem Ekertv.) 13/A § (3) alineja ovlasćuje operatora na obradu,
radi djelotvornog funkcioniranja obrade. Ovakovu obradu omogućuju određeni kolačići.
Obradu ovakih podataka ostvaruju dnevnik fajlovi odnosno odredeni kolačići. U svezi sa
dnevnik fajlovima možete pročitati u članku 4., a u svezi sa ovdje pripadajućim kolačićima
informišemo vas u dalnjem tekstu.
Na osnovu gore opisanog pravna osnova za obradu ovakovih podataka je: GDPR 6. članak
(1) alineja, točka f) a to je to pravni interes voditelja obrade.
Na osnovu pravne osnove rukujemo, obrađujemo podatke koji su potrebni za
bezprijekornu obradu, te iste obrađujemo za to određeno vrijeme, to su tehnički podaci
(naprimer IP-adres, tip petraživača i razlučivost zaslona) koje je u svezi sa
funkcioniranjem, te udobnosću pretrage u vašem interesu. Podatke trećim osobama ne
dajemo, niti uporovamo u druge svrhe. Istovremeno gore navedeni cilj je uporaba web
stranice na osnovu zakona, te bez toga obrada se ne može ostvariti. Dostupnost vašoj web
stranici elektroničkim putem možemo samo ovako ostvariti. Te je ovakva obrada
neophodna za funkcioniranje naše web stranice. Za to obrađujemo gore navedene podatke
sa ciljem pravnog ineresa, jer obrada sa pravnim interesom ne prestavlja riziko za vas, niti
ostećuje vaša prava.

3.3. Obim obrade podataka
Obrada podataka od interesa za omogućavanja bez priekornog listanja:
– prilikom posjete web mjestu listane web stranice, odnosno red otvaranja istih
– IP adresa vašeg uređaja.
3.4. Cilj obrade: osiguranje funkcioniranja web mjesta.
I to:
a) neophodna potrebna i funkcionalna obrada podataka. Identifikacija, fixiranje podataka
za vrijeme listanja – na osnovu IP adrese. Na ovaj način biva listanje pojednostavjeno,
jer bez toga biste trebali ponavljati određene procese i radnje ili se legitimisati kod
svake nove stranice.
b) ne vršimo kontrolu posjete web stranicama niti analizu u svezi sa posjetama
c) ne vršimo na vas ciljani online marketing, niti prikupljamo za to podatke.
3.5. Vrijeme trajanja obrade podataka: podatke obrađujemo samo za vrijeme pretraživanja
Prilagođeno funkcionisanje web mjesta (IP adresa, redoslijed posjećenih stranica) biti će
fiksirani samo za vrijeme listanja. Nakon završetka listanja, a najkasnije u roku u dva sata
brisat će se. Obradu ovakovih podataka vršimo sa vlastitim informatičkim sredstvima, te
do istih treća osoba nema pristupa.
3.6. Način pohrane podataka: u našem informativnom sustavu vršimo elektroničkim putem,
kolačići koji osiguravaju određene podatke, biti će pohranjeni na vašem aparatu.

4. Zapisi fajl dnevnika
Datoteka korištena za funkcioniranje web mjest, koristi elekrtoinformatičko fajl dnevnike, tu se
pohranjuje IP adresa, tip petreživaća, pružalac internetski usluga, datum, broj stranica, naziv
stranice (istup), te broj klikova za vrijeme posjete web stranici. Ovo je potrebno iz razloga da
bi vam mogli obznaniti našu web stranicu na vašem aparatu, te da u slučaju greške, možemo
podatke ponovo pretražiti i tako učinimo listanje stabilnim i sigurnim. To ostvaruje obradu i
administraciju web mjesta. Podaci ne omogućavaju neposredno utvrdivanje osobnih podataka
i nakon 30 dana budu odstranjeni.
Rukovanje ovim fajlovima ostvaruje se na način opisan u 4. članku ove informacije, ali isti ne
će biti korišteni u marketinške svrhe niti za analizu posjete stranicama.

5. Korištenje obrađivaća – servera
Ne primenjujemo server odnosno vanjskog suradnika u svezi sa tehničkom primenom kolačića
i drugih sličnih sredstava.

Pružili smo vam informacije u svezi sa informacio – tehnološkom obradom padataka. U svezi
sa prikazanom obradom podataka, odnosno u svezi sa korištenjem vaših osobnih podataka na
našem web mjestu, možete dobiti informacije ukoliko pročitate dokumenat „Voditelj obrade”.

29. rujna, 2023.

NOMÁD PICNIC Kft.