(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

Jogi nyilatkozat

1. Általános tájékoztatás
Tájékoztatjuk, hogy a https://nomadpicnic.hu/ internetcímen elérhető webhelyet a
NOMÁD PICNIC Bográcsgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: NOMÁD PICNIC Kft.
Cégjegyzékszám: 03-09-133909
Adószám: 27996041-2-03
Székhely: 6448 Csávoly, Dózsa György út 50.
Postacím: 6448 Csávoly, Dózsa György út 50.
Telefon: +36 30 831 9714
E-mail cím: [email protected]
Webhely: https://nomadpicnic.hu/
üzemelteti (a továbbiakban: Szolgáltató).
Jelen webhelyen a Szolgáltató szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban
információkat ismerhet meg. A jelen webhely és az azt alkotó weboldalak (a
továbbiakban: együttesen webhely) megtekintésével és használatával Ön
kötelezőnek fogadja el a webhelyen közzétett felhasználási feltételek tartalmát.
Szolgáltató ezeket bármikor módosíthatja, mely módosításokat, illetve az új
felhasználási feltételeket ezen a webhelyen teszi majd közzé.
Ezen a webhelyen a Szolgáltató az információkat tájékoztatási céllal helyezte el,
így azok tanácsadásnak nem minősülnek. Szolgáltató megtesz minden szükséges
intézkedést, hogy a közzétett adatok a valósággal egyezzenek, azonban a
webhelyről származó információkból közvetlenül jogok és kötelezettségek nem
származtathatók.
Szolgáltató a felelősséget csak a megerősített információk vonatkozásában vállalja,
azonban kizárja a webhely, valamint a hardver és a szoftver működési hibájára,
illetéktelen módosítására visszavezethető, továbbá vírus következtében
megváltozott vagy megváltoztatott adatok esetében.

2
2. Szerzői jogok, iparjogvédelem
A webhelyen megtalálható szerzői tartalmak – beleértve, de nem kizárólagosan,
többek között a szövegeket, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat,
hanganyagot, audiovizuális anyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat – a
Szolgáltató tulajdonát képezik. Az itt megtalálható szerzői tartalmak és kizárólagos
engedély alapján használt tartalmak Magyarország szerzői jogi törvényei, valamint
a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt állnak. A tartalmak vagy azok
részleteinek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése,
letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, a nyilvánosság
számára megtekinthetővé tétele, más anyagok létrehozásához való felhasználása, a
rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése, illetve más közcélú vagy
kereskedelmi célra történő felhasználása csak Szolgáltató kifejezett írásos
engedélyével történhet.
Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a webhelyen megtalálható
védjegyek és szolgáltatási márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli
közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé
tétele, továbbá tilos a nyilvánosság számára megtekinthetővé tenni, valamint más
anyagok létrehozásához való felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy
kereskedelmi célra történő felhasználása.
Részben más megítélés alá esnek szabad felhasználási célú, nyílt forrásból jogtiszta
úton beszerzett tartalmak és Szolgáltató partnereitől származó külön szerződés
alapján megjelenített tartalmak. Ezek tekintetében a szerzői és iparjogvédelem nem
Szolgáltatót illeti meg (hanem a tartalmak tulajdonosát), ugyanakkor az ilyen
tartalmak jelen webhelyről a jogosult és a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye
nélkül történő letöltése vagy bármilyen felhasználása szintén jogsértő.

3. Információk és tartalmak felhasználása
A webhely kizárólag tájékoztatási céllal készült, és nem minősül semmilyen
tanácsadásnak.
Az egyes témakörhöz kapcsoló cikkek/videók kizárólag tájékoztató jellegű
információkat tartalmaznak és nem minősülnek szaktanácsadásnak.
A webhelyen közzétett tartalmak, beleértve az ott megtalálható feltételeket és
leírásokat, előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.
A webhelyen megtalálható információk, termékek és szolgáltatások kapcsán
Szolgáltató felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy egyes információk,

3

termékek, szolgáltatások vagy anyagok felhasználását bizonyos országok törvényei
tilthatják vagy korlátozhatják, ennek figyelembevétele a felhasználó kötelessége és
felelőssége.
A webhelyen megjelenített tartalmak vagy azok részleteinek felhasználása,
továbbítása, újabb nyilvánossá tétele kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli
engedélyével és a forrás megjelölésével történhet. A Szolgáltatótól eltérő, külső
szerző által létrehozott tartalom tekintetében a szerző előzetes írásbeli engedélye és
szerzői minőségének feltüntetésére vonatkozó utasításának betartása is szükséges.
A webhelyen megjelenített szerzői tartalmakat Szolgáltató előzetes, konkrét
engedélye nélkül csak teljes egészében, változatlan formában és úgy lehet átvenni,
hogy az átvevő a webhelyre történő egyértelmű hivatkozást, a forrás és a szerző
megjelölésével együtt mindenkor feltünteti.
Szolgáltató határozott és egyértelmű engedélye nélkül tilos olyan munkák és
anyagok létrehozása – nem kizárólagos jelleggel ideértve a betűtípusokat, ikonokat,
link gombokat, háttérképeket, asztali témákat, online képeslapokat, montázsokat,
összevágott és hasonló videókat, üdvözlőlapokat és engedély nélküli árukat –
amelyek a webhelyen elérhető tartalmakból származnak vagy azok alapján
készültek.
Szigorúan tilos a webhely engedély nélküli felhasználása, valamint a webhelyhez
kapcsolódó információk nem rendeltetésszerű felhasználása.
A https://nomadpicnic.hu/ bejegyzett domain nevet a hivatkozás kivételével
kizárólag Szolgáltató előzetes írásos engedélyével lehet felhasználni.

4. Más oldalakra mutató linkek
Szolgáltató elhelyezhet a webhelyen harmadik felek által működtetett weboldalakra
mutató linkeket és hivatkozásokat, melyeket a felhasználók tetszés szerint
használhatnak.
Szolgáltató nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, és nem felelős a tartalmukért. A
linkek elhelyezése nem minősül a külső weboldalon található nézetek, ötletek, áruk,
termékek, információk vagy szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának a
Szolgáltató részéről. A felhasználó és a linkben szereplő weboldal közötti
jogviszony, beleértve az ott kínált áruk, termékek és szolgáltatások kifizetését és
leszállítását, kizárólag a Felhasználó és az adott weboldal üzemeltetője közötti
kapcsolaton alapul. Szolgáltató nincs befolyással a linkekben szereplő külső

4

weboldalakra, és nem felelős a külső weboldalak megtekintésével, használatával
vagy használatuk meghiúsulásával, illetve az ott kínált tartalmakkal, áruval,
termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggő következményekért.

5. A https://nomadpicnic.hu/ webhelyre mutató linkek
Más webhelyeken a https://nomadpicnic.hu/ webhelyre mutató linkeket elhelyezni
csak Szolgáltató írásos engedélyével megengedett, kivéve a fenti 3. fejezetben
körülírt átvett szerzői tartalmakra történő szabályos hivatkozást. A weboldalra
vezető linkek elhelyezése nem okozhat kárt a Szolgáltató, vagy oldalainak
hírnevében.
Szolgáltató fenntartja a jogot az engedélyezett linkek megszüntetésére bármilyen
előzetes értesítés nélkül, ha megítélése szerint a link valamilyen kárt okoz a
Szolgáltató vagy oldalainak hírnevében, működésében.

6. Tartalom eltávolítása
Szolgáltató fenntartja a jogot az oldalon található összes tartalom előzetes
bejelentés és indokolás nélkül történő eltávolítására.

2023. szeptember 4.

NOMÁD PICNIC Kft.